Zapisz się na szkolenie z e-commerce i otwórz sklep internetowy!

ZA
PY
TAJ
NAS!

Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń! Czekamy na Twój e-mail lub telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00.

Wykonujemy działalność gospodarczą pod spółką WoodyKnows Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000779927, NIP: 6762564253, REGON: 382993433.